Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Němčice

Zastupitelstvo obce Němčice na svém zasedání dne 26.června 2015 schválilo usnesením č.2.1 a vydalo územní plán Němčice.

Územní plán Němčice nabyl účinnosti dne 20.července 2015.
 

Územní plán (ÚP) NĚMČICE