Menu
Město Domažlice
Domažlice

Němčice

Územní plán Němčice - úplné znění po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Němčice na svém zasedání dne 27.6.2022 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Němčice, která nabyla účinnosti dne 16.7.2022.

Textová část 

Grafická část - výrok:

Grafická část - odůvodnění:

 

Územní plán Němčice

Zastupitelstvo obce Němčice na svém zasedání dne 26.června 2015 schválilo usnesením č.2.1 a vydalo územní plán Němčice.

Územní plán Němčice nabyl účinnosti dne 20.července 2015.
 

Územní plán (ÚP) NĚMČICE