Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie

Územní studie Hora Svatého Václava - JIHOZÁPAD

Pořizovatel dle § 30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Hora Svatého Václava.

Možnost využití územní studie od: 

Textová část (193.85 kB)

Výkresová část:

Širší vztahy (4.22 MB)

Hlavní výkres (4.64 MB)

Vzorové příšné řezy (300.77 kB)

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)