Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Luženičky

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání ze dne 04.11. 2021 usnesením č. 4c) schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Luženičky, která nabyla účinnosti dne 22.11. 2021.

Zpráva o ulatňování územního plánu Luženičky + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2016- 2020

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Luženičky, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Luženičky.

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)