Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Luženičky

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání ze dne 04.11. 2021 usnesením č. 4c) schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Luženičky, která nabyla účinnosti dne 22.11. 2021.

Zpráva o ulatňování územního plánu Luženičky + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2016- 2020

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Luženičky, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Luženičky.