Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pro vlastníky památek

#

Postup při obnově kulturních památek

Datum: 21. 7. 2011

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budo

#

Manuál energeticky úsporné architektury

Datum: 7. 2. 2011

Publikace sestavená předními českými odborníky shrnuje jako jedna z prvních problematiku zateplování budov a úspor energií jak při vzniku novostaveb, tak při změnách panelových domů, stávajících staveb i staveb s kulturně-historickou hodnotou.

#

Finanční pomoc na obnovu kulturní památky

Datum: 18. 9. 2009

Obce, kraje a stát mohou poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

#

Ochrana kulturních památek

Datum: 16. 9. 2009

Základním právním předpisem ochrany kulturních památek a ostatních složek památkového fondu v České republice je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních úprav. Kulturní památky podle tohoto zákona tvoří nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositelem hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)