Menu
Město Domažlice
Domažlice

ÚS veřejného prostranství obce Postřekov

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii (ÚS) jako územně plánovací podklad. ÚS se pořídila z vlastního podnětu obce Postřekov (není uloženo platným územním plánem (ÚPN-SÚ) Postřekov.

Možnost využití územní studie od:  17.01. 2020

A. Textová část

B. Grafická část

Zadání ÚS veřejných prostranství obce Postřekov

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)