Menu
Město Domažlice
Domažlice

Loučim

Návrh změny č. 1 ÚP Loučim k veřejnému projednání - zde

 

Územní plán Loučim

Územní plán obce Loučim byl vydán zastupitlstvem obce dne 6.11.2019 a nabyl účinnosti dne 28.11.2019

Textová část