Menu
Město Domažlice
Domažlice

Fotografie a podpis na žádosti o doklad

3. Základní informace:

 

Náležitosti fotografie:

- k občanskému průkazu bez strojově čitelných údajů:
Fotografie má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, velikost 35x45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy. Fotografie ukazuje hlavu a ramena, současnou podobu občana, čelní pohled, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, pokud není její použití odůvodněno náboženskými nebo zdravotními důvody pak nesmí pokrývka zakrývat obličejovou část hlavy. Mezi okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm., výška obličejové části - od očí k bradě - je 13 mm. Pozadí za osobou je bílé až světle modré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Foto je bez odlesků, nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Požadavky na technické provedení fotografie stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb. , v platném znění.

K žádosti o OP se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu i s kontaktním elektronickým čipem se fotografie nepřikládá, fotografie se pořizuje přímo na pracovišti.

K žádosti o OP bez strojově čitelných údajů se přikládají 2 ks fotografií.

K žádosti o CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se fotografie nepřikládá, fotografie se pořizuje přímo na pracovišti.

Podpis:

Podpisem občana se pro účely vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.

Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)