Menu
Město Domažlice
Domažlice

Osoby ohrožené závislostmi

3. Základní informace:

 Zneužívání návykových látek

 Životní situace:

"BERU DROGY"......

Užívám návykové látky...

Situace, ve které se nacházíte jako uživatelé návykových látek je náročná. V případě, že si připustíte, že je něco špatně a tento stav chcete změnit, můžete se cítit zoufale a bezmocně. Problém se zneužíváním návykových látek zásadně ovlivňuje váš život a život vašich blízkých. Není pro vás snadné o tom mluvit. Nebojte se vyhledat pomoc a svoji situaci řešit...

Co je návyková látka?

Alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Znovu upozorňujeme na skutečnost, že sociální pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a proto informace, které jim sdělíte, jsou chráněny.

Cílem sociální práce vedené sociálními pracovníky je:

- podpořit schopnost člověka samotného řešti problém, adaptovat se na nároky prostředí,

- zprostředkovat kontakt s vhodnými službami.

"VÍM O DÍTĚTI, které užívá drogy ".....

Mám podezření, že moje dítě experimentuje s drogami ...

Dítě mých známých, dítě z mého okolí, užívá návykové látky...

Závislost dítěte na drogách je hrozbou, která děsí asi všechny rodiče. Pro rodiče není snadné rozpoznat, zda dítě s drogami experimentuje, neboť v dospívání dítě prochází mnoha změnami, které ne vždy mohou znamenat "drogový problém". Zpozornět byste ale měli, pokud je těchto změn příliš nebo jsou výrazné.

Co může signalizovat, že dítě bere drogy?

- výkyvy nálad - změna přátel a kamarádů

- nápadná ospalost, nebo naopak zvýšená aktivita - skrývání a různá tajemství

- výrazné zhoršení ve škole - změna v potřebě financí (prodávání, mizení věcí)

- zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek

- změna koníčků, případně jejich zanedbávání

Co dělat, když zjistíme, že dítě bere drogy:

- nepropadejte panice

- nediskutujte s ním, když je pod vlivem drogy

- stanovete si pravidla soužití (jasná, stručná, splnitelná) a trvejte na jejich dodržování

- nefinancujte zneužívání drog

- nenechte se vydírat, nenechte sebou manipulovat

- nepopírejte problém a snažte se vyhledat pomoc odborníků

Nezůstávejte se svým problémem sami a snažte se situaci řešit.

Vyslechneme Vás, budeme s Vámi hledat řešení, doporučíme Vám další odborníky.

Při jednání s klientem respektujeme důvěrnost a zachování zásady mlčenlivosti.

MěÚ Domažlice, pracoviště U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- sociální pracovnice:

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel. č. 379 719 283,

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Jitka Gruberová, DiS., tel. č. 379 719 289,

e-mail: jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

Marie Freiová, tel. č. 379 719 285,

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.cz

Užitečné odkazy:

www.centrumjana.cz

www.cppt.cz

www.sananim.cz

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)