Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna ÚP č. 2

Změna č.2 ÚP Všeruby

Zadání změny č. 2 bylo schváleno zastupitestvem městysu dne 9.6.2022