Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vydání úmrtního listu

3. Základní informace:

Matrika vydává úmrtní listy občanů zemřelých v Domažlicích,

Zprostředkovává zápisy do zvláštní matriky v Brně při úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Členové rodiny - manžel/ka, partner/ka, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, pravnuci... Pokud vypravovatelem pohřbu není osoba z řady přímých příbuzných (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci), je třeba předložit objednávku, fakturu za pohřeb či doklad o zaplacení zálohy.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

a) pozůstalí se osobně dostaví na matriku
b) prostřednictvím pohřební služby

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

a)osobně
b)prostřednictvím pohřební služby.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz zemřelého
- průkaz totožnosti toho, kdo vypravuje pohřeb
- pokud vypravovatelem pohřbu není osoba z řady přímých příbuzných (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci), je třeba předložit objednávku, fakturu za pohřeb či doklad o zaplacení zálohy
- rodný list v případě, kdy úmrtí vyřizuje dítě zemřelého
- oddací list v případě, kdy úmrtí vyřizuje manžel/ka zemřelého
- doklad o registrovaném partnerství v případě, kdy úmrtí vyřizuje partner/ka zemřelého

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formuláře nejsou potřebné

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

vydání úmrtního listu je bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

ze zákona do 30ti dnů po obdržení podkladů, popř. ústního oznámení, zpravidla však po obdržení lékařské zprávy o úmrtí

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

není sankcionováno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)