Menu
Město Domažlice
Domažlice

Chodská Lhota

Úplné znění po změně č.1

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Chodská Lhota nabylo účinnosti dne 18.06. 2021. 

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

Výroková část

Odůvodnění

Územní plán Chodská Lhota

Zastupitelstvo obce Chodská Lhota na svém zasedání dne 15. záři 2017 schválilo a vydalo územní plán Chodská Lhota. Územní plán Chodská Lhota nabyl účinnosti dne 5.října 2017.

Textová část

Grafická část

Výroková část

Odůvodnění