Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie

Územní studie Všeruby - Všeruby I

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Všeruby.

Možnost využití územní studie od:  29.10. 2018

Textová část

Výkresová část

Územní studie Všeruby - Všeruby II

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Všeruby.

Možnost využití územní studie od:  29.10. 2018

Textová část

Výkresová část

Územní studie Všeruby - Hájek

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad.

Možnost využití územní studie od:  29.10. 2018

Textová část

Výkresová část

Územní studie Všeruby - Studánky

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo územním plánem Všeruby.

Možnost využití územní studie od:  29.10. 2018

Textová část

Výkresová část