Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Územní studie Chocomyšl - lokalita Podhůrčí

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Chocomyšl.

Možnost využití územní studie od: 4.4. 2013 

Ověření aktuálnosti a možnosti dalšího využití od: 16.11. 2020