Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Chocomyšl - lokalita Podhůrčí

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Chocomyšl.

Možnost využití územní studie od: 23.05.2022