Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zpráva o uplat. ÚP Nemanice

Zpráva o uplatňování územního plánu Nemanice za období 2011-2016

byla schválena usnesením č.4 zastupitelstva obce Nemanice ze dne 16.2. 2017

zpráva nahrazuje projednání  zadání pro zpracování nového ÚP Nemanice, který bude řešit celé správní území obce Nemanice a nahradí stávající ÚP Nemanice včetně jeho změny č.1.

Územní plán Nemanice (řešení celého správního území) NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

Návrh ÚP Nemanice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP SE TÝKÁ POUZE ČÁSTÍ UPRAVENÝCH PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ. 

DATUM A HODINA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 09.12.2019 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V NEMANICÍCH.

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST:

Výroková část

Odůvodnění

NÁVRH ÚP NEMANICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

UPOZORNĚNÍ: Slouží pouze pro potřeby porovnání s návrhem pro opakované veřejné projednání návrh ÚP Nemanice.

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST:

Výroková část

Odůvodnění

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)