Menu
Město Domažlice
Domažlice

Seznam platných a neplatných vyhlášek

Odkaz na Sbírku obecně závazných vyhlášek a nařízení - Město Domažlice

č. vyhlášky název vydána stav
2/2024 Vyhláška, která mění vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 28.2.2024 platná
1/2024 Nařízení 1/2024, kterým se mění tržní řád města Domažlice 13.2.2024 platné
8/2023 Vyhláška 8/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.12.2023 platná
7/2023 Vyhláška 7/2023 o místním poplatku ze psů 22.11.2023 platná
6/2023 Vyhláška 6/2023 o místním poplatku z pobytu 22.11.2023 platná
5/2023 Vyhláška 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 22.11.2023 platná
4/2023 Nařízení 4/2023, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků 31.10.2023 platné
3/2023 Nařízení 3/2023, které ruší vyhlášku 14/1997, o určení koeficientu k základní sazbě daně z nemovitostí 27.6.2023 platné
2/2023 Nařízení 2/2023 - Tržní řád města Domažlice 13.6.2023 platné
1/2023 Nařízení 1/2023, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1.6.2023 neplatné
4/2022 Vyhláška 4/2022 - Požární řád obce 14.12.2022 platná
3/2022 Vyhláška 3/2022, která ruší vyhlášku 2/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů. 21.9.2022 platná
2/2022 Vyhláška 2/2022 o vedení technické mapy obce 23.3.2022 platná
1/2022 Vyhláška 1/2022 o vedení digitální technické mapy obce 26.1.2022 neplatná
4/2021 Vyhláška 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 24.11.2021 platná
3/2021 Vyhláška 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 20.10.2021 neplatná
2/2021 Vyhláška 2/2021 o místním poplatku z pobytu 25.8.2021 neplatná
1/2021 Nařízení 1/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 4.5.2021 neplatné
3/2020 Vyhláška 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.12.2020 neplatná
2/2020 Nařízení  2/2020 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, cenik parkovného a parkovacích karet 10.11.2020 platné
1/2020 Opatření obecné povahy 1/2020 - Změna č.1 Územního plánu Domažlice 24.6.2020 platné
5/2019 Vyhláška 5/2019 o místním poplatku ze psů 27.11.2019 neplatná
4/2019 Vyhláška 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 27.11.2019 neplatná
3/2019 Vyhláška 3/2019 o místním poplatku z pobytu 27.11.2019 neplatná
2/2019 Vyhláška 2/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 27.11.2019 neplatná
1/2019 Nařízení 1/2019 o záměru zadat zpracování LHO 17.5.2019 neplatné
6/2017 Vyhláška 6/2017 měnící vyhlášku 3/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství 13.12.2017 platná
5/2017 Vyhláška 5/2017 měnící vyhlášku 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku 13.12.2017 platná
4/2017 Vyhláška 4/2017, kterou se stanoví školské obvody MŠ 23.8.2017 platná
3/2017 Nařízení  3/2017 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, cenik parkovného a parkovacích karet 31.1.2017 neplatné
2/2017 Vyhláška 2/2017 o trvalém označování psů 25.1.2017 neplatná
1/2017 Vyhláška 1/2017, která mění vyhlášku 5/2010 o místním poplatku ze psů 25.1.2017 neplatná
6/2016 Opatření obecné povahy 6/2016 - Územní plán Domažlice 19.10.2016 neplatné
5/2016 Nařízení  5/2016 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, cenik parkovného a parkovacích karet 11.10.2016 neplatné
4/2016 Vyhláška 4/2016 o nočním klidu 21.9.2016 platná
3/2016 Opatření obecné povahy č. 3/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře 18.4.2016 neplatné
2/2016 Opatření obecné povahy č. 2/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře 18.4.2016 neplatné
1/2016 Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře 18.4.2016 neplatné
10/2015 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.11.2015 neplatná
7/2015 Vyhláška 7/2015, kterým se mění vyhláška 5/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství 21.10.2015 platná
9/2015 Nařízení  9/2015 o stání motorových vozidel na místních komunikacích 29.9.2015 neplatné
8/2015 Vyhláška 8/2015,  kterou se mění vyhláška 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu 26.8.2015 neplatná
6/2015 Vyhláška 6/2015, kterou se mění vyhláška 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice 26.8.2015 neplatná
5/2015 Nařízení Města Domažlice 5/2015 o stání motorových vozidel na místních komunikacích 23.6.2015 neplatné
3/2015 Vyhláška 3/2015, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška  o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice 22.4.2015 platná
2/2015 Vyhláška 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice 22.4.2015 neplatná
4/2015 Nařízení 4/2015, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 14.4.2015 neplatné
1/2015 Nařízení 1/2015 - Tržní řád města Domažlice 10.3.2015 neplatné
3/2014 Vyhláška 3/2014 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků 17.12.2014 platná
2/2014 Vyhláška 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města 17.12.2014 platná
1/2014 Vyhláška 1/2014 - Požární řád obce 5.3.2014 neplatná
3/2013 Vyhláška 3/2013 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu 19.6.2013 neplatná
2/2013 Nařízení Města Domažlice 2/2013, kterým se mění nařízení 1/2013 11.6.2013 neplatné
1/2013 Nařízení Města Domažlice 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 19.3.2013 neplatné
6/2012 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.11.2012 neplatná
5/2012 Vyhláška 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.6.2012 neplatná
4/2012 Nařízení Města Domažlice 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích 29.5.2012 neplatné
3/2012 Vyhláška 3/2012, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 22.2.2012 neplatná
2/2012 Vyhláška 2/2012, kterou se mění vyhláška 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 25.1.2012 neplatná
1/2012 Vyhláška 1/2012, kterou se ruší vyhláška 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 25.1.2012 platná
7/2011 Vyhláška 7/2011, kterou se mění vyhláška 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 19.10.2011 neplatná
6/2011 Vyhláška 6/2011, kterou se mění vyhláška č. 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice 15.6.2011 platná
5/2011 Vyhláška 5/2011 O zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství 18.5.2011 platná
4/2011 Nařízení Města Domažlice 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 7.6.2011 neplatné
3/2011 Vyhláška 3/2011, kterou se mění vyhláška 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.4.2011 neplatná
2/2011 Vyhláška 2/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2010 o poplatku z ubytování, 5/2010 o poplatku ze psů a 6/2010 o poplatku za odpad 20.4.2011 neplatná
1/2011 Vyhláška 1/2011, kterou se mění vyhláška 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 23.2.2011 neplatná
7/2010 Vyhláška 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8.12.2010 neplatná
6/2010 Vyhláška 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.12.2010 neplatná
5/2010 Vyhláška 5/2010 o místním poplatku ze psů 8.12.2010 neplatná
4/2010 Vyhláška 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 8.12.2010 neplatná
3/2010 Vyhláška 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 8.12.2010 neplatná
2/2010 Vyhláška 2/2010, kterou se mění vyhláška 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 18.8.2010 neplatná
1/2010 Vyhláška 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 30.6.2010 neplatná
4/2009 Vyhláška 4/2009, kterou se mění vyhláška 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 18.11.2009 neplatná
3/2009 Opatření na změnu ÚPN-SÚ Domažlice 18.11.2009 neplatné
2/2009 Nařízení 2/2009 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 8.4.2009 neplatné
1/2009 Vyhláška 1/2009, kterou se mění vyhláška 2/2008 stanovující čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 28.1.2009 neplatná
6/2008 Vyhláška o zřízení Městské policie Domažlice 28.8.2008 platná
5/2008 Nařízení o stání motorových vozidel na místních komunikacích 7.7.2008 neplatné
4/2008 Opatření na změnu ÚPN-SÚ Domažlice 28.5.2008 neplatné
3/2008 Opatření na změnu ÚPN-SÚ Domažlice 28.5.2008 neplatné
2/2008 Vyhláška, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 26.3.2008 neplatná
1/2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 27.2.2007 neplatná
5/2007 Nařízení 5/2007 o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých 2.4.2007 neplatné
4/2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 28.2.2007 neplatná
3/2007 Nařízení 3/2007 o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých 5.2.2007 neplatné
2/2007 Vyhláška o rušení místního poplatku ze vstupného 31.1.2007 platná
1/2007 Nařízení 1/2007 o nouzovém stavu 26.1.2007 neplatné
4/2006 Nařízení 4/2006 o stavební uzávěře 12.6.2006 neplatné
3/2006 Vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství 24.5.2006 platná
2/2006 Nařízení 2/2006 o stání motorových vozidel na místních komunikacích 27.3.2006 neplatné
1/2006 Vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1996 o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům. 22.2.2006 platná
7/2005 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2005 neplatná
6/2005 Vyhláška, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku 16.11.2005 platná
5/2005 Vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Domažlice 22.6.2005 platná
4/2005 Nařízení, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/1998 o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce 30.5.2005 platné
3/2005 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 30.5.2005 neplatné
2/2005 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 a vyhláška č. 24/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice. 20.4.2005 neplatná
1/2005 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 7/2004 o komunálním odpadu 16.3.2005 neplatná
7/2004 Vyhláška, kterou se stanovuje stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 15.12.2004 neplatná
6/2004 Vyhláška kterou se ruší vyhláška č. 11/93 ve znění vyhlášek č. 14/95 a 18/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin 15.12.2004 platná
5/2004 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení 4/2004 11.10.2004 platné
4/2004 Nařízení, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší 13.9.2004 platné
3/2004 Požární řád obce 25.2.2004 neplatný
2/2004 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 3/2001 25.2.2004 neplatná
1/2004 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení 7/2003 2.2.2004 neplatné
13/2003 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2003 neplatná
12/2003 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 19.11.2003 neplatná
11/2003 Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 19.11.2003 neplatná
10/2003 Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 19.11.2003 neplatná
9/2003 Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 19.11.2003 neplatná
8/2003 Vyhláška o místním poplatku z psů 19.11.2003 neplatná
7/2003 Nařízení, kterým se vymezují úseky úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 24.11.2003 neplatné
6/2003 Nařízení Města Domažlice 6/2003, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 28.7.2003 neplatné
5/2003 Vyhláška,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.20/1997 o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích 25.6.2003 neplatná
4/2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice 21.5.2003 neplatná
3/2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2002 o místním poplatku za komunální odpad 21.5.2003 neplatná
2/2003 Nařízení - Tržní řád města Domažlice 25.2.2003 neplatné
1/2003 Vyhláška o stejnokroji Městské policie Domažlice a jeho nošení 19.2.2003 neplatná
10/2002 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie v Domažlicích 20.11.2002 neplatná
9/2002 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích 23.10.2002 neplatná
8/2002 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláškao vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice 23.10.2002 neplatná
7/2002 Vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 23.10.2002 neplatná
6/2002 Vyhláška, která ruší vyhlášku 2/2002 o opatřeních k zajištění nočního klidu 25.9.2002 platná
5/2002 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.8.2002 neplatná
4/2002 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vyhláška 7/1998 16.12.2002 neplatné
4/2002 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 2/2002 19.6.2002 neplatná
3/2002 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vyhláška Tržní řád města Domažlice 16.12.2002 neplatné
3/2002 Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 27.2.2002 neplatná
2/2002 Nařízení, kterým se mění vyhláška 7/1998 29.10.2002 neplatné
2/2002 Vyhláška o opatřeních k zajištění nočního klidu 20.3.2002 neplatná
1/2002 Nařízení, kterým se mění vyhláška 3/1998 30.1.2002 neplatné
1/2002 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 5/2001 30.1.2002 neplatná
5/2001 Vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 12.12.2001 neplatná
4/2001 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 16/1997 21.11.2001 neplatná
3/2001 Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 21.11.2001 neplatná
2/2001 Nařízení, kterým se mění vyhláška 7/1998 11.9.2001 neplatné
2/2001 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 24/1997 24.10.2001 neplatná
1/2001 Nařízení, kterým se mění vyhláška 7/1998 12.6.2001 neplatné
1/2001 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 4/2000 22.8.2001 neplatná
4/2000 Vyhláška o místním poplatku z psů 15.11.2000 neplatná
3/2000 Vyhláška o místním poplatku za provozování výherních hracích přístrojů 15.11.2000 neplatná
1/2000 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 20/1997 17.5.2000 neplatná
3/1999 Vyhláška, která mění vyhlášku 3/1998 21.9.1999 neplatná
2/1999 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 7/1998 8.6.1999 neplatná
1/1999 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 16/1997 20.1.1999 neplatná
11/1998 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 5/1993 ve znění vyhlášky 14/1993, 17/1995 a 2/1996 16.12.1998 neplatná
10/1998 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 16/1997 26.11.1998 neplatná
9/1998 Vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 7.10.1998 neplatná
8/1998 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 7/1998 22.9.1998 neplatná
7/1998 Vyhláška o stání motorových vozidel na místních komunikacích 12.5.1998 neplatná
6/1998 Vyhláška o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce 12.5.1998 neplatná
5/1998 Vyhláška, která mění vyhlášku 3/1998 28.4.1998 neplatná
3/1998 Tržní řád města Domažlice 17.3.1998 neplatný
24/1997 Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice 10.9.1997 neplatná
20/1997 Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích 10.9.1997 neplatná
17/1997 Vyhláška, kterou se zrušuje Vyhláška 11/1994, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice 10.9.1997 platná
16/1997 Vyhláška o zřízení městské policie v Domažlicích 10.9.1997 neplatná
14/1997 Vyhláška o určení koeficientu k základní sazbě daně z nemovitosti 24.6.1997 neplatná
4/1997 Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 8.1.1997 neplatná
3/1997 Vyhláška o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 8.1.1997 neplatná
2/1997 Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 8.1.1997 neplatná
5/1996 Vyhláška o stanovení spádových obvodů ZŠ 18.12.1996 neplatná
3/1996 Vyhláška o podmínkách boje proti škodlivým hlodavcům 18.9.1996 neplatná
2/1996 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 5/1993 ve znění vyhlášky 14/1993 a 17/1995 26.6.1996 neplatná
18/1995 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 11/1993 20.12.1995 neplatná
17/1995 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 5/1993 ve znění vyhlášky 14/1993 8.11.1995 neplatná
14/1995 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 11/1993 29.6.1995 neplatná
9a/1995 Vyhlášení Programu regenerace městské památkové rezervace Domažlice 25.4.1995 platné
1/1995 Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 5.1.1995 neplatná
11/1994 Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice 7.11.1994 neplatná
9/1994 Vyhláška o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků 29.8.1994 neplatná
5/1994 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 3/1993 27.6.1994 neplatná
14/1993 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11.10.1993 neplatná
11/1993 Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin 11.10.1993 neplatná
10/1993 Úplné znění vyhlášky o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků 22.4.1993 neplatná
9/1993 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 3/1993 2.9.1993 neplatná
5/1993 Vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství 27.5.1993 neplatná
3/1993 Vyhláška o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků 22.4.1993 neplatná

 

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)