Menu
Město Domažlice
Domažlice

eGovernment

Co je to eGOVERMENT

eGOVERNMENT reprezentuje zavádění nových i osvědčených informačních a komunikačních technologií do veřejné správy. eGovernment je radikální změna v komunikaci mezi veřejností a orgány veřejné správy a mezi orgány veřejné moci navzájem. Cílem je zkvalitnění služeb poskytovaných veřejnosti, zprůhlednění a urychlení procesů probíhajících ve veřejné správě, zavedení informačních technologií do agend veřejné správy na všech úrovních veřejné správy, prostě „efektivní a lepší veřejná správa; moderní, přátelský a efektivní úřad“.

Pokud chceme skutečně zefektivnit fungování veřejné správy, je třeba k ní přestupovat komplexně a systematicky. Na veřejnou správu je nutno pohlížet jako na hexagon s následujícími vrcholy:

 • občan
 • legislativa
 • organizace
 • úředník
 • technologie
 • finance

 Hexagon
Všechny jednotlivé vrcholy musí být navzájem propojeny.

Symbolem eGOVERNMENTU je eGON, v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje.

 • Mozek - eGon potřebuje vědět a znát, myslí za vás

Základní registry veřejné správy

 • Srdce – řízení a organizace služeb, tluče pro veřejnost

Zákon č. 300/2008 Sb. = eGOVERNMENT ACT (eGOV ACT), zákon o eGovernmentu

 • Končetiny – komunikace se světem, kontakt s vámi

Základní komunikace – Czech POINT – asistovaná místa i neasistovaná místa (komunikace z osobního počítače)

Spisové služby různých velikostí

 • Nervy – komunikace končetin s mozkem

Vertikální a horizontální dostupnost představuje KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy) – vzájemné, řízené a bezpečné propojení veřejnosti s veřejnou správou

Egon

Co je to eGON:

 • je průvodce na cestě k moderní, přátelské a efektivní veřejné správě s cílem, aby mezi úřady obíhaly dokumenty, nikoli lidé,
 • je symbolem nového pojetí eGovernmentu, kdy s využitím informačních technologií vzniká hustá síť kontaktních míst, centrální registry dat (návrh zákona je ve vládě), zákon o eGovernmentu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), jde o elektronické úřadování,
 • představuje komunikaci s úřady prostřednictvím datových schránek
 • v rámci eGona již byla vybudována hustá síť kontaktních míst tzv. Czech POINT, kde má občan možnost požádat o výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, Rejstříku trestů atd.

Záměrem eGona je neustálé rozšiřování služeb poskytovaných veřejnou správou.
Odkazy na internetové stránky :

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)