Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 Pasečnice

Návrh změny č.1 územního plánu Pasečnice pro projednání návrhu dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  15.02.2023 od 16:00 hodin v budově obecního úřadu Pasečnice. 

Návrh změny č.1 ÚP Pasečnice - Výroková část:

Textová část-změna č.1 ÚP Pasečnice (2.84 MB)

Výkres základního členění-změna č.1 ÚP Pasečnice (155.45 kB)

Hlavní výkres-změna č.1 ÚP Pasečnice (160.98 kB)

Odůvodnění:

Koordinační výkres-změna č.1 ÚP Pasečnice (195.72 kB)

Výkres předpokládáných záborů ZPF - změna č.1 ÚP Pasečnice (953.89 kB)

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Pasečnice s návrhem zadání změny č.1 územního plánu Pasečnice