Menu
Město Domažlice
Domažlice

Domažlice

Územní plán Domažlice - úplné znění po vydání změny č.2

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 35. zasedání dne 26. května 2021 usnesením č. 917 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu Domažlice. Změna č.2 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15.06. 2021.

Textová část

Grafická část

IB. Výroková část

IIB. Odůvodnění

Územní plán Domažlice - úplné znění po vydání změny č.1

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 22. zasedání dne 24. června 2020 usnesením č. 649 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Domažlice. Změna č.1 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15. 7. 2020.

Textová část

Grafická část

IB. Výroková část

IIB. Odůvodnění

Územní plán DOMAŽLICE

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 23. zasedání dne 19.10. 2016 usnesením č. 1184 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Domažlice.

Územní plán Domažlice nabyl účinnosti dne 7.11. 2016.

Textová část

Grafická část

IB. Výroková část

IIB. Odůvodnění

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)