Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie

Územní studie: POŘIZOVANÉ NÁVRHY A JIŽ SCHVÁLENÉ

 

ČESKÁ KUBICE - HORNÍ FOLMAVA, LOKALITY 86, 87

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  22.01. 2024

Návrh územní studie k projednání:

0. Textová část (včetně stanovisek DO) Typ: PDF dokument, Velikost: 19.61 MB

1. Výkres širších vztahů Typ: PDF dokument, Velikost: 448.13 kB

2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce Typ: PDF dokument, Velikost: 186.72 kB

3. Regulační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 181.67 kB

4. Výkres koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury Typ: PDF dokument, Velikost: 190.64 kB

5. Výkres výškového uspořádání Typ: PDF dokument, Velikost: 174.92 kB

 

 

ČESKÁ KUBICE - ZA KRÁSNOHORSKOU

SOUBOR LOKALIT Č. 7, 8 A 10  

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  21.3. 2022

Územní studie:

ČESKÁ KUBICE - NOVÝ SPÁLENEC, CENTRUM

LOKALITA 71+72 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  20.10. 2021

Územní studie:

ČESKÁ KUBICE, HORNÍ FOLMAVA - ZA ŠKOLOU

LOKALITA 25

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  18.10. 2021

Územní studie:

ČESKÁ KUBICE - SPÁLENEC - "ZA MAŠKEM" 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  14.07. 2021

ČESKÁ KUBICE - FOLMAVA - "OBYTNÁ ZÓNA U MVN" LOKALITA 21 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  24.06. 2021

ČESKÁ KUBICE - DOLNÍ FOLMAVA, LOKALITA 23 

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii, jak mu bylo uloženo územním plánem (ÚP) Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  07.04. 2021

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)