Menu
Město Domažlice
Domažlice

Brnířov

Územní plán Brnířov - úplné znění po změně č. 1

Zastupitelstvo obce Brnířov na svém zasedání dne 6.6.2022 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Brnířov, která nabyla účinnosti dne 23.6.2022.

Textová část 

Grafická část - výrok:

Grafická část - odůvodnění:

Změna ÚP Brnířov č.1

Územní plán Brnířov

Zastupitelstvo obce Brnířov na svém zasedání dne 6. záři 2017 schválilo a vydalo územní plán Brnířov. Územní plán Brnířov nabyl účinnosti dne 25. září 2017.

Textová část