Obsah

Zpravodajství

Zprávy

první předchozí
ze 45
poslední

Domažličtí strážníci ukončili nelegální narozeninovou party 1

Domažličtí strážníci ukončili nelegální narozeninovou party

17 lidí na oslavě narozenin v době celostátních protiepidemických opaření. Domažličtí strážníci při noční službě v sobotu 16. ledna při pravidelné kontrole provozoven stravovacích zařízení u jednoho z nich pojali podezření, že by se ve vnitřních prostorách mohly nacházet osoby, které svojí přítomností vládní nařízení porušují.   celý text

ostatní | 20. 1. 2021 | Autor: Josef Babor

Některé autobusové spoje nebo jeho části budou jen na zavolání

Spoj na zavolání. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Josef Babor

Do základní školy přijde IT vybavení za miliony korun

V základní škole Komenského 17 pokračuje další částí velký projekt na bezbariérové úpravy a vybudování nových učeben. Po probíhajících stavebních zásazích je na řadě pořízení technologického vybavení v oboru informačních technologií a zajištění konektivity (propojení počítačů do společné sítě). Radní schválili zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. ,,Její předpokládaná hodnota je zhruba 16,5 milionu korun," vyčíslil místostarosta Stanislav Antoš. Celý projekt z velké části pokrývá dotace z Evropské unie.
celý text

ostatní | 15. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Sklepy v mateřské škole se zbavily vlhkosti

Odvlhčení, nové izolace, dlažby a obklady. Sklepní prostory mateřské školy v Poděbradově ulici prošly v nedávné době nutnou renovací. ,,Reagovali jsme na připomínky hygienické stanice, která upozorňovala na vlhkost ve sklepních prostorech. Podmínky neodpovídaly předpisům, bylo nutné provést stavební zásah," popsal místostarosta Stanislav Antoš. Vlhkost navíc vzlínala až do prvního patra, kde byla patrná za dlaždičkami. celý text

ostatní | 14. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Borovice se kácet nebude, stromy u garáže ano

Tři žádosti o kácení dřevin projednávala rada města. Při svém rozhodování vycházela z doporučení komise pro životní prostředí, s jejímiž závěry se jako téměř vždy ztotožnila.
celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Část střechy zimního stadionu potřebuje rychlou opravu 1

Část střechy zimního stadionu potřebuje rychlou opravu

Na 689 tisíc korun bez DPH vyjde oprava havarijního stavu částí střechy zimního stadionu v Domažlicích. Radní zadali zakázku podnikateli z Kašperských Hor. celý text

ostatní | 12. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Svazek Domažlicko vyhlásil sbírku na úpravu běžeckých stop

Na úpravu stop pro běžecké lyžování v oblasti Čerchov – Capartice - Sádek vyhlásil Svazek Domažlicko časově
neomezenou veřejnou sbírku. Chcete-li svým finančním příspěvkem pomoci hradit vysoké náklady na údržbu tras, můžete své dary zasílat na transparentní účet Svazku Domažlicko: 30031-761970319/0800 .
celý text

ostatní | 11. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Běžecké stopy v okolí Čerchova udržuje nová sněžná rolba

V pátek 8. ledna se na úpravu běžkařských tras v okolí Čerchova poprvé vydala rolba PistenBully 100 SCR. Město Domažlice ji pořídilo již v prosinci 2019, ale loňská zima neposkytla dobré podmínky pro lyžaře, a tak na své využití čekala do letošního druhého lednového víkendu. celý text

ostatní | 8. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Ceny vodného a stočného pro rok 2021

Rada města schválila cenu vodného a stočného pro rok 2021 podle návrhu předloženého společností CHVaK a.s. ,,Cena vodného bude činit 41,84 Kč bez DPH /m3, cena stočného je stanovena na 37,29 Kč bez DPH/m3," informoval místostarosta Stanislav Antoš. Oproti loňsku je cena u vodného vyšší o 2,38 Kč/m3, u stočného pak o 1,91 Kč/m3. celý text

ostatní | 8. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Myslivci chystají na květen výstavu trofejí a nově i slavnosti  1

Myslivci chystají na květen výstavu trofejí a nově i slavnosti

Každoročně pořádá Okresní myslivecký spolek Domažlice výstavu trofejí. Letošní plánuje na polovinu května, spolupořadatelem bude město Domažlice, které poskytne zázemí v MKS. Od 10.5. by měly probíhat přípravné práce - instalace panelů, odborné hodnocení a stanovení výročních cen. Od 13. května by expozice byla přístupná pro širokou veřejnost. celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Dotace může pomoci s rekonstrukcí Vojtěchovy ulice

Maximálně 60 procent z uznatelných nákladů by mohla pokrýt dotace z ministerstva pro místní rozvoj, o kterou zažádá město Domažlice v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Vojtěchovy ulice. Očekávaná cena dle projektu je 11,5 milionu korun, uznatelné náklady jsou zhruba ve výši 7 milionů korun, dotace by tak mohla pokrýt náklady cca 4 mil. Kč.
celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Domažlice zřídily Fond pro obnovu lesa

K 1. lednu vznikl účelový peněžní Fond pro obnovu lesa, jehož vznik schválili domažličtí zastupitelé. ,,Obdrželi jsme peníze jako náhradu provozní škody v souvislosti s plánovaným obchvatem Babylonu, jehož výstavba se razantně dotkne našich lesů. Proběhne v nich velké kácení. Naší filozofií je, aby se tyto peníze nevydaly na jiný účel a aby se lesní fond, o který jsme tímto zásahem přišli, podařil doplnit. Občas se stává, že nám drobní vlastníci lesních pozemků nabídnou ke koupi své lesy. Pokud to bude výhodné a případně, když by sousedily s našimi lesy, prováděli bychom tyto nákupy právě z tohoto fondu a ztrátu na lesním fondu bychom tak mohli alespoň částečně nahradit," zmínil při jednání zastupitelů starosta Zdeněk Novák. celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor: Josef Babor

V Domažlicích platí rozpočtové provizorium

Do doby schválení rozpočtu na rok 2021 se bude město Domažlice řídit pravidly rozpočtového provizoria, které schválili zastupitelé na svém prosincovém jednání. Jde o podobnou situaci jako v uplynulých letech, kdy byl standardní rozpočet schvalován na březnových zasedáních zastupitelstva. celý text

ostatní | 31. 12. 2020 | Autor: Josef Babor

Město prodává volnou bytovou jednotku

Městský byt s dispozicí 1+1 o velikosti 44,8 m2 v Kunešově ulici v budově čp. 505, 506 je určen k prodeji. Záměr prodeje schválili zastupitelé. Minimální kupní cena je stanovena na 1 176 324 Kč. Zájemci mohou své nabídky podávat do 18.03.2021.
Součástí prodeje je i spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na společných částech budovy a na pozemcích. celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Josef Babor

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky v důsledku vzniku, rozšíření onemocnění COVID-19 v roce 2020 a z důvodů zmírnění dopadů této mimořádné situace pro občany, na které se vztahuje poplatková povinnost, byla prodloužena splatnost místního poplatku do 31.12.2020. celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Renata Hrušková
Foto: (job)

Proluka v Husově ulici je nabízena opět k prodeji

Domažličtí zastupitelé schválili záměr prodeje zastavěné plochy - proluky v Husově ulici (vedle prodejny nábytku).
Účelem prodeje je výstavba víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města. Minimální kupní cena byla stanovena na 400 tisíc korun. celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro vánoční stromky od 4.1.2021 do 20.1.2021

Domažlické technické služby jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr vánočních stromků.
Do kontejnerů patří výhradně vánoční stromky a je zakázáno do nich ukládat jakýkoliv jiný odpad.

celý text

ostatní | 23. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
.

Čerchovan letos zpívá Českou mši vánoční on-line

Tradiční provedení Rybovy České mše vánoční v podání pěveckého sboru Čerchovan se letos v domažlickém kostele ze známých důvodů konat nemůže. Příznivci sboru a známé vánoční skladby však o ni nepřijdou. Čerchovan ji nazpíval se symfoniky z Mariánských Lázní. celý text

ostatní | 22. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
.

Termíny svozu komunálního odpadu v závěru roku

Ve středu 23.12.2020 bude proveden náhradní svoz komunálního odpadu za čtvrtek 24.12.2020, za pátek 25.12.2020 a pravidelný středeční svoz.
Ve čtvrtek 31.12.2020 bude proveden náhradní svoz za pátek 1.1.2021 a pravidelný čtvrteční svoz.
Svozy provádí Domažlické technické služby. celý text

ostatní | 21. 12. 2020 | Autor: Josef Babor

Upozornění pro zájemce o Plzeňskou kartu

Kancelář pro příjem žádostí a výdej Plzeňské karty v Kulturním centru Pivovar bude ve dnech 30. a 31. prosince z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 18. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
Zmizely díry na tankové cestě 1

Zmizely díry na tankové cestě

Stavební firma z Kocourova na Klatovsku opravila v minulém týdnu část silnice mezi čerpací stanicí Benzina a mostem přes Zubřinu u začátku stezky směrem na Havlovice (místní pojmenování - „tanková cesta“). Zakázku, která vyšla na 68 800 korun bez DPH, zadala rada města. Byla opravena propadlina asfaltového krytu komunikace vedoucí k tankovému mostu. celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Josef Babor

V bytovém komplexu naproti letnímu kinu budou vyměněna okna

Za cenu 1.485.736 korun včetně DPH vymění firma z Kladrub okna v objektu v Kozinově ulici 86 (bývalá kasárna naproti letnímu kinu). Nejvýhodnější nabídku schválila rada města.
Nová okna budou osazena i do sousedního objektu - domku, jejich pořízení vyjde na 235 737 Kč. celý text

ostatní | 15. 12. 2020 | Autor: Josef Babor

Velký zájem o vánoční stromky. Doprodány budou tento týden

S mimořádným zájmem zákazníků o koupi vánočních stromků se setkali prodejci Domažlických městských lesů. Upozorňují, že zásoby stromků určených pro prodej v sídle DML v Tyršově ulici, dojdou již v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
Tři vrby. Foto: (job)

Vznikne další protipovodňové opatření, tentokrát u rybníka Tři vrby

Suchá nádrž na Týnském předměstí (na potoku vytékajícím z rybníka Tři vrby, pokračuje pod ulicí Čapka Choda) bude dalším z řady protipovodňových opatření, které město Domažlice realizuje v posledních dvanácti letech. Nejvýhodnější nabídku z pěti oslovených firem podal Petr Beneš z Klenčí pod Čerchovem, práce provede za 5 690 380 Kč bez DPH. Větší část nákladů pokryje dotace z ministerstva životního prostředí. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelé. celý text

ostatní | 14. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
Architektonická studie napoví, zda může vzniknout parkovací dům v centru Domažlic  1

Architektonická studie napoví, zda může vzniknout parkovací dům v centru Domažlic

Otevření veřejné diskuze je jedním z cílů architektonické studie, která nastíní, zda je možné vybudovat na místě stávajícího autobusového nádraží v Poděbradově ulici parkovací dům. Zakázku na její vypracování schválili domažličtí radní. celý text

ostatní | 11. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
.

Desky na zdech a výplně obručí na stropě snížily hlučnost v pivnici městského pivovaru

Velký hluk, který vznikal díky stropní klenbě a dlažbě na podlaze, byl předmětem stížností hostů pivnice v městském pivovaru. Nová opatření akustiku v tomto prostoru významně vylepšují.
,,Pakliže mají občané konstruktivní připomínky, tak se je snažíme vyřešit. Myslím, že v případě snížení hlučnosti v pivnici domažlického pivovaru se nám to podařilo," konstatoval starosta Zdeněk Novák poté, co byly na stěny umístěny desky, které pohlcují hluk a zároveň odhlučňovací výplň do kruhových obručí, které slouží jako nástropní světla. celý text

ostatní | 10. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Autobusové nádraží propachtováno Arrivě

Společnosti Arriva, která na základě vyhraného výběrového řízení provozuje od poloviny roku veřejnou autobusovou dopravu v Plzeňském kraji, propachtuje město Domažlice pozemky, na kterých stojí autobusové nádraží v Poděbradově ulici. V úterý o tom rozhodli radní. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let, s výpovědní dobou 6 měsíců. Stanovuje cenu na 10 tisíc korun za rok s inflačním nárůstem. celý text

ostatní | 9. 12. 2020 | Autor: Josef Babor

Ocenění úspěšných sportovců z Domažlic

Letos se z epidemických důvodů nekonalo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Domažlicka 2019. Sportovkyně a sportovci z Domažlic, kteří v této anketě uspěli, byli pozváni na výrazně komornější akt v obřadní síni radnice. Z rukou starosty Zdeňka Nováka převzali diplomy a drobné dárky. celý text

ostatní | 8. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
.

Nový tubus na plakáty v Mánesově ulici

Plakátovací plochy na území města prošly v létě revizí svého technického stavu. Výsledkem bylo, že sedm z nich se nacházelo ve špatném stavu. Postupně dochází k opravám a výměnám. Už před časem například došlo k výměně tubusu nedaleko pošty za cenu 19 118 korun včetně DPH. V posledních dnech byl v Mánesově ulici na sídlišti Kozinovo pole instalován další nový kus. celý text

ostatní | 7. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
Foto: (job)

Středeční trhy v příštím roce od 31. března

Rada města schválila konání pravidelných středečních trhů v roce 2021 v termínech od 31. března 2021 do 15. prosince 2021. Uzavírka spodní části náměstí Míru od domu č. p. 50 k domu č. p. 43 právě kvůli trhům tak bude platit ve dnech 31. března, 7., 14., 21. a 28. dubna, 5., 12., 19. a 26. května, 2., 9., 16., 23. a 30. června, 7., 14., 21. a 28. července, 4., 11., 18. a 25. srpna, 1., 8., 15., 22. a 29. září, 6., 13., 20. a 27. října, 3., 10. a 24. listopadu, 1., 8., 15. prosince 2021. celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Josef Babor
první předchozí
ze 45
poslední