Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.4 ÚP Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 28.03. 2023 schválilo a vydalo změnu č.4 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 14.04. 2023.

Návrh změny č.4 ÚP Babylon - Výroková část:

Textová část

Z4 ÚP Babylon-výroková část (165.62 kB)

Z4 ÚP Babylon-odůvodnění (409.55 kB)

Z4 ÚP Babylon-souhrnný text s vyznačením změn (212.24 kB)

Grafická část

1. Z4 ÚP_výkres základního členění území (650.11 kB)

2. Z4 ÚP_hlavní výkres (761.2 kB)

3. Z4 ÚP_výkres VPS, opatření a asanací (478.43 kB)

Odůvodnění:

4. Z4 ÚP_koordinační výkres (17.45 MB)

5. Z4 ÚP_výkres předpokládaných záborů ZPF (850.92 kB)

 

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)