Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Pařezov

Návrh změny č.1 územního plánu Pařezov pro veřejné projednání návrhu je projednávaný dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  27.03.2023 od 15:00 hodin v sále obecního úřadu v Pařezově (Nový Pařezov čp. 35). 

Výroková část:

Návrh změny č.1 ÚP Pařezov - kompletní dokumentace (výrok + odůvodnění změny, výkresy, souhrnný text s vyznačením změn) (14.21 MB)

Níže odkazy k zobrazení jednotlivých výkresů samostatně.

Grafická část změny č.1 (výrok):

01 Výkres základního členění  (2.21 MB)

02 Hlavní výkres (2.16 MB)

03 Výkres VPS, VP a asanací (2.27 MB)

Grafická část změny č.1 (odůvodnění):

05 Koordinačí výkres (3.37 MB)

06 Výkres předpokládaných záborů PF (2.76 MB)

 

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Pařezov (2016 - 2022) včetně zadání pro změnu č. 1 ÚP Pařezov

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)