Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Pařezov

Návrh změny č.1 územního plánu Pařezov pro opakované veřejné projednání návrhu je projednávaný dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  26.01.2024 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Domažlice (budova radnice, IV. patro , č.dveří 406). 

Výroková část (výroková část a odůvodnění):

Návrh změny č.1 ÚP Pařezov - kompletní dokumentace (výrok + odůvodnění změny, výkresy, souhrnný text s vyznačením změn) Typ: PDF dokument, Velikost: 2.49 MB

Soupis jednotlivých výkresů.

Grafická část změny č.1 (výrok):

01 Výkres základního členění

02 Hlavní výkres

03 Výkres VPS, VP a asanací

Grafická část změny č.1 (odůvodnění):

05 Koordinačí výkres

06 Výkres předpokládaných záborů PF

 

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Pařezov (2016 - 2022) včetně zadání pro změnu č. 1 ÚP Pařezov

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)