Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č. 1 ÚP Únějovice

Návrh změny č. 1 územního plánu Únějovice k veřejnému projednání, který je projednávaný dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:

10.05.2023 v 15:00 v budobě obecního úřadu Únějovice

 

Textová část

Textová část (výrok, odůvodnění, souhrnný text s vyznačením změn) (4.24 MB)

Grafická část změny č. 1 (výroková část):

1. Výkes základního členění (207.25 kB)

2. Hlavní výkres (245.32 kB)

3. Výkes VPS, VP a asanací (176.36 kB)

Grafická část změny č. 1 (odůvodnění):

4. Koordinační výkres (1.58 MB)

5. Výkres předpokládaných záborů ZPF (1.67 MB)

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Únějovice (2015 - 2020) + zadání změny č. 1 ÚP