Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č. 1 ÚP Únějovice

Zastupitelstvo obce Únějovice na svém zasedání dne 09.08.2023 schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu Únějovice, která nabyla účinnosti dne 06.09.2023.

 

Textová část

Textová část (výrok, odůvodnění, souhrnný text s vyznačením změn) (1.33 MB)

Grafická část změny č. 1 (výroková část):

1. Výkes základního členění (185.15 kB)

2. Hlavní výkres (240.63 kB)

3. Výkes VPS, VP a asanací (152.04 kB)

Grafická část změny č. 1 (odůvodnění):

4. Koordinační výkres (1.57 MB)

5. Výkres předpokládaných záborů ZPF (1.68 MB)

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Únějovice (2015 - 2020) + zadání změny č. 1 ÚP

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)