Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Trhanov

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém 8. zasedání dne 19. února 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Trhanov. Změna č.1 územního plánu Trhanov nabyla účinnosti dne: 10. března 2020.

VÝROK

ODŮVODNĚNÍ:

Zpráva o ulatňování územního plánu Trhanov

Posuzované období 2014- 2018

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Trhanov, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Trhanov.