Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Chodská Lhota

Zastupitelstvo obce Chodská Lhota na svém 14. zasedání dne 27. května 2021 usnesením č. 12 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Chodská Lhota.

Změna č.1 územního plánu Chodská Lhota nabyla účinnosti dne 18.06. 2021.