Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Mrákov

Územní studie MRÁKOV - lokality Severovýchod a U hřiště

ÚS SEVEROVÝCHOD - SOUBOR LOKALIT Z14, Z14A, Z15 A P01

ÚS U HŘIŠTĚ - LOKALITA P04

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Mrákov.

Možnost využití územní studie od: 08.08. 2022