Menu
Město Domažlice
Domažlice

Krizové řízení

Chystají se nové kurzy českého jazyka

Centrum pro integraci cizinců Plzeňský kraj, detašované pracoviště Domažlice

Paroubkova 228, Domažlice

oznamuje pořádání zápisů do bezplatných kurzů českého jazyka. Přijďte se zapsat:

ZŠ Komenského 17, Domažlice - 02.11.2022 od 14:00 - 17:00 hod.

ZŠ Masarykova 134, Kdyně - 09.11.2022 od 14:00 - 17:00 hod.

Kontakty: Tel. 771 264 967, e-mail: icdomazlice@suz.cz, www.integracnicentra.cz

Další aktivity CPIC: sociální a právní poradenství, vzdělávací akce pro veřejnost

********

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli ke zlepšení podmínek občanům z Ukrajiny, které máme ubytované v našem městě. Sešlo se množství materiální pomoci, kterou na jednom místě neuskladníme, proto ve spolupráci s místními spolky Vás žádáme, předávejte hmotné dary na tato místa:

AKTUÁLNĚ POTŘEBUJEME: polštáře, peřiny, deky na spaní

Tuto pomoc doneste na Chodské náměstí 72 v Domažlicích (vedle Chodského hradu)

ÚTERÝ 14:00 – 15:00

STŘEDA 15:00 – 16:00

DLOUHODOBĚ:

TRVANLIVÉ POTRAVINY, PROSÍM, PŘEDÁVEJTE NA ADRESU:

CHODSKÉ NÁMĚSTÍ 72 v DOMAŽLICÍCH,KDE SE SOUSTŘEDÍ POTRAVINOVÁ POMOC.

ÚTERÝ 14:00 – 15:00

STŘEDA 15:00 – 16:00   

Případně po domluvě na tel.: 731 433 092, 731 433 019.

Za dary moc děkujeme ☺

OBLEČENÍ, OBUV

VYPRANÉ, SLOŽENÉ OBLEČENÍ BEZ DĚR S FUNKČNÍMI ZIPY, KTERÉ CHCETE DAROVAT, MŮŽETE PŘEDAT DO NAŠEHO “ŠATNÍKU” NA ADRESE: FÜGNEROVA 642 v DOMAŽLICÍCH

PONDĚLÍ 12:00 – 14:00

STŘEDA 6:00 – 13:00

PÁTEK 12:00 – 14:00

------------------

Poptávka a nabídka pomoci pro ukrajinské uprchlíky na skautském webu

Na adrese https://sjp.skauting.cz/pomahame-ukrajine/ mohou lidé z Domažlic a okolí najít nebo nabídnout pomoc pro ukrajinské uprchlíky.

------------------

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Na adrese Břetislavova 209 v Domažlicích se od 04.04.2022

budou ve společenské místnosti pravidelně konat:

ve středu od 17:00 do 18:00 hodin

v sobotu od 17:00 do 18:00 hodin

setkání uprchlíků z Ukrajiny s panem PAVLEM FAULEM

VEDOUCÍM KŘESŤANSKÉHO SBORU nad tématy, která budou uprchlíky z Ukrajiny zajímat.

------------------

Informace pro občany Ukrajiny

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty provozuje server pro všechny, kdo chtějí pomáhat pro párování nabídek a poptávek pomoci: Pomáhej Ukrajině

Máte-li ubytovací kapacity, nabídněte je do evidence Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro použití v rámci činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Informace o volných kapacitách zašlete na e-mail ochrana@hzspk.cz a v kopii KACPU@hzspk.cz

------------------

Užitečné odkazy

Finanční pomoc pro Ukrajinu

Situace na Ukrajině je kritická. Invaze ruských vojsk, probíhající boje a ostřelování dramaticky prohlubují bezpečnostní i humanitární krizi v zemi. Již nyní je v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí, jejich počet ale dramaticky roste. Další stovky tisíc lidí musely opustit svoje domovy, mnozí potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Pomoci obyvatelům Ukrajiny můžete i vy, a to nejlépe zasláním finančního daru na účet některé ze zkušených a důvěryhodných humanitárních organizací.

Materiální pomoc není vhodný druh pomoci. Běžným postupem zkušených organizací je pořídit všechno potřebné na místě. Má to mnoho výhod. Nejenže se vše na místě nakoupí levněji, ale rovněž jde o zboží, které místní lidé dobře znají a mají k němu důvěru. Navíc je možné velmi pružně reagovat na měnící se potřeby obyvatel. Není nic horšího než dostat kamion oblečení, když potřebujete pitnou vodu a naopak. Neméně důležité je, že se takovým nákupem podpoří místní podnikání. Odpadne rovněž složitá a finančně náročná logistika.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnete lidem zasaženým válkou svým darem pomoci.

Přinášíme přehled některých sbírek, které organizují neziskové a charitativní organizace. Děkujeme za Vaši sounáležitost.

Český červený kříž

Charita Česká republika

Člověk v tísni

Adra

Paměť národa