Menu
Město Domažlice
Domažlice

Újezd

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13. srpna 2019 schválilo a vydalo územní plán Újezd. Územní plán Újezd nabyl účinnosti dne 2. září 2019.

ÚP Újezd

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění