Menu
Město Domažlice
Domažlice

Újezd

ÚP Újezd - úplné znění po změně č.1

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č.1 ÚP Újezd nabylo účinnosti dne 12. října 2023.

TEXTOVÁ ČÁST

T1.  Textová část - výrok (414.86 kB) 

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01. Výkres základního členění (606.34 kB)

02. Hlavní výkres (2.35 MB)

03. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací (751.98 kB)

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

04. Koordinační výkres (14.98 MB)

 

 

 

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13. srpna 2019 schválilo a vydalo územní plán Újezd. Územní plán Újezd nabyl účinnosti dne 2. září 2019.

ÚP Újezd

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění