Menu
Město Domažlice
Domažlice

Mrákov

Úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 3. čevna 2021 schválilo a vydalo usnesením číslo 16/2021 změnu č.1 územního plánu Mrákov. Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Mrákov nabylo účinnosti dne 25.06. 2021. 

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

Územní plán Mrákov

Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 14. března 2019 schválilo a vydalo územní plán Mrákov. Územní plán Mrákov nabyl účinnosti dne 4.dubna 2019.

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění