Menu
Město Domažlice
Domažlice

Chocomyšl

Úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Chocomyšl na svém zasedání dne 29.9. 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Chocomyšl, která nabyla účinnosti dne 23. 10. 2020.

Textová část

Grafická část

Územní plán Chocomyšl

Zastupitelstvo obce Chocomyšl vydalo územní plán Chocomyšl, který nabyl účinnosti dne         19. října 2011.
Textová část