Menu
Město Domažlice
Domažlice

Anketa

Revitalizace lesoparku Škarmaň

Vážení občané Města Domažlice,

dovolte nám, Vás oslovit v rámci přípravy revitalizace prostoru pod vrchem Malý Škarmaň a přizvat Vás ke spolupráci formou ankety. Vaše názory a náměty nám pomohou v utváření konceptu parku – lesoparku a v plánování obsahu realizační projektové dokumentace.

Jelikož je vrch Škarmaň v ÚSES – Územním systému ekologické stability (ochrana ŽP), navrhuje ho autor projektu ponechat jako lesopark. Krajinář navrhuje obnovit některé z cest, odstranit nebezpečné úseky, včetně pročištění některých míst od neprostupné a nežádoucí náletové vegetace. Návrh zahrnuje i doplnění nových rostlin, stromů a keřů na vhodná místa v parku. Dále navrhuje v lokalitě umístit zóny aktivní (posilovací stroje, dětská hřiště) i odpočinkové (lavičky, altán, informační tabule). Cílem je oživit tento „les“, který je v těsné blízkosti města, zatraktivnit ho pro návštěvníky a poskytnout místo pro relaxaci i aktivní odpočinek.

Anketa bude k dispozici na webových stránkách města (), k přímému vyplnění a odeslání. Tištěná verze bude k dispozici na podatelně MěÚ (radnice) a v Městském informačním centru (areál Chodského hradu).

Možnosti odevzdání vyplněného dotazníku:
-    Vyplněním na webových stránkách města Domažlice
V případě tištěné verze:
-    na e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz,
-    na podatelnu Městského Úřadu Domažlice (budova radnice),
-    v Městském informačním centru (areál Chodského hradu),
-    do schránky u vchodu na radnici
Sběr dotazníků bude probíhat do 15.09.2022, následně bude provedeno jejich vyhodnocení.

Velice Vám děkujeme za spolupráci,
tým města Domažlice

Ukončené ankety

A/ méně než 15 let (1%)
B/ 15 - 26 let (14%)
C/ 27 – 45 let (63%)
D/ 46- 65 let (18%)
E/ nad 65 let (4%)
A/ do 5 minut (23%)
B/ do 10 minut (23%)
C/ do 15 minut (23%)
D/ více jak 15 minut (31%)
A/ denně (2%)
B/ několikrát za týden (17%)
C/ několikrát za měsíc (21%)
D/ několikrát do roka (52%)
E/ tento park neznám, ještě jsem v něm nebyl (8%)
A/ Je to pro mě daleko (13%)
B/ Není tam nic zajímavého, není tam co dělat (74%)
C/ Je to tam nebezpečné (13%)
ano (82%)
ne (18%)
ano (85%)
ne (15%)
ano (41%)
ne (59%)
ano (93%)
ne (7%)
A/ Venčím v něm psa. (17%)
B/ Jen přes park procházím/projíždím jinam, zkracuji si cestu (do práce, na hřbitov,...) (30%)
C/ Jdu se do parku rád projít a odpočinout si, relaxovat, meditovat. (40%)
D/ Chodím si sem hrát s dětmi. (4%)
E/ Potkávám se tu s přáteli, známými. (1%)
F/ Chodím si sem zasportovat , zacvičit, zaběhat. (7%)
G/ Chodím tudy na procházku s kočárkem. (1%)
A/ stromy a divoká zeleň (59%)
B/ odkryté skály (6%)
C/ uzavřená jeskyně / štola (6%)
D/ pěšiny a lesní cesty (29%)
A/ klidný městský park určený k procházkám a posezení (12%)
B/ prostor pro trávení volného času určený k aktivitám a rekreaci všech generací (60%)
C/ park s maximálním zachováním přírodního charakteru území, divočina ve městě (27%)
D/ místo, které bude připomínat dávnou historii Domažlic (1%)
E/ je mi to jedno, parkem budu vždy pouze procházet/projíždět k jinému cíli (0%)
A/ k procházkám, odpočinku a relaxaci (47%)
B/ jako místo, kde se rád/a sejdu s přáteli (2%)
C/ místo kudy budu moci rychle a bezpečně projít/projet, kam potřebuji (2%)
D/ k venčení svého psa (6%)
E/ jako místo, kam si budu moci zajít s dětmi (27%)
F/ jako prostor, kam můžu s klidem poslat své děti vyhrát si po škole (6%)
G/ k aktivnímu pohybu a sportu (5%)
H/ k přírodovědným procházkám, k výukovým účelům, naučit se něco o přírodě (5%)
A/ stačí úplný základ – odpadkové koše, upravené cesty a lavičky, příroda (51%)
B/ venkovní hry (pétanque, frisbee golf, lanové centrum, posilovací stroje atp.) (29%)
C/ zábava a aktivity pro malé děti (do 6 let) (9%)
D/ zábava a aktivity pro větší dětí (6-15 let) (4%)
E/ vyhlídkové místo, altán (4%)
F/ zázemí pro piknik / volná travnatá plocha (2%)
G/ lepší přístup k vodě – u potoka (1%)

Anketa

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)