Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.3 ÚP Babylon

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 11.11. 2021 schválilo a vydalo změnu č.3 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 01.12. 2021.

Návrh změny č.3 ÚP Babylon - Výroková část:

Odůvodnění:

Zpráva o ulatňování územního plánu Babylon + zadání změny č.3 ÚP

Posuzované období 2017- 2021

zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.3 ÚP Babylon, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Babylon.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)