Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Na Brandejse

Územní studie Milavče - lokalita R0-1 "Na Brandejse"

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Milavče.

Možnost využití územní studie od: 31.01.2020