Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Nemanice

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMANICE pro veřejné projednání. Návrh změny je projednáván dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

TERMÍN KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 02.10. 2023 (pondělí) od  15.00 hodin v zasedací mísnosti Obecního úřadu v Nemanicích (Nemanice čp. 17). 

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚP NEMANICE

Textová část

Výroková část změny, odůvodnění, souhrnný text s vyznačením změn. (1.01 MB)

 

Grafická část

Bez úprav. Převod ÚP Nemanice do jednotného standardu ÚPD.

 

 

 

 

Požadavky na obsah změny č.1 úzeního plánu Nemanice

 

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)