Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Spáňov

Územní studie Spáňov

Územní studie Spáňov - plocha R01-BO

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Spáňov.

Možnost využití územní studie od: 1.11.2023