Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č. 2 ÚP Hora Svatého Václava

Návrh změny č. 2 územního plánu Hora Svatého Václava

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Hora Svatého Václava se koná dne 13.05.2024 od 14:00 v budově penzionu Pohoda v Hoře Svatého Václava (č.p. 17).

 

Textová část

Výroková část Typ: PDF dokument, Velikost: 700.78 kB

Odůvodnění změny č. 2 Typ: PDF dokument, Velikost: 811.86 kB

Text s vyznačením změn Typ: PDF dokument, Velikost: 1.1 MB

 

Grafická část

Výroková část

a. Výkres základního členění Typ: PDF dokument, Velikost: 337.56 kB

b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny Typ: PDF dokument, Velikost: 629.67 kB

b2. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury Typ: PDF dokument, Velikost: 455.92 kB

c. Výkres veřejně prospěšných staveb Typ: PDF dokument, Velikost: 309.03 kB

 

Odůvodnění

a. Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 1.36 MB

b. Výkres širších vztahů Typ: PDF dokument, Velikost: 17.82 MB

c. Výkres předpokládaných záborů ZPF Typ: PDF dokument, Velikost: 320.94 kB

Schéma věcných změn Typ: PDF dokument, Velikost: 539.06 kB

 

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)