Menu
Město Domažlice
Domažlice

Drahotín

Zastupitelstvo obce Drahotín vydalo na svém veřejném zasedání územní plán Drahotín, který nabyl účinnosti dne 16.9.2019.

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění