Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Újezd

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání ze dne 22.09. 2023 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu (ÚP) Újezd. Změna č.1 ÚP Újezd nabyla účinnosti dne: 12. října 2023.

Výroková část, odůvodnění a text ÚP s vyznačením změn:

1A. Změna č.1 ÚP Újezd - kompletní dokumentace (5.13 MB)  (výrok+odůvodnění změny, výkresy, souhrnný text s vyznačením změn).