Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Újezd

Návrh změny č.1 územního plánu Újezd pro veřejné projednání návrhu je projednávaný dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

TERMÍN KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  03.04.2023 od 14:30 hodin v zasedací mísnosti obecního úřadu v Újezdě (Újezd čp.54). 

Výroková část, odůvodnění a text ÚP s vyznačením změn:

Návrh změny č.1 ÚP Újezd - kompletní dokumentace (4.69 MB) (výrok změny + odůvodnění změny, výkresy, souhrnný text s vyznačením změn).