Menu
Město Domažlice
Domažlice

Bezdomovectví

3. Základní informace:

 Osoby ohrožené bezdomovectvím

Životní situace:

Bezdomovectví

Přišel jsme o střechu nad hlavou...

Nemám peníze...

Nemám, kde se umýt...

Jsem bez domova, nemám peníze, je mi zima a mám hlad...

Už nechci žít na ulici...

Být bezdomovcem je považováno za sociální defekt. Osoby takto označené nacházejí ztížené uplatnění, protože se ocitají na okraji společnosti. Stávají se neplnoprávnými občany zpravidla bez přátel a pomoci. Cesta zpět mezi „slušné a spořádané“ je obtížná...

Nemáte tedy domov nebo nemůžete využívat nějaké přístřeší? Trpíte díky tomu sociální izolovaností a psychickým strádáním?

Vnímá Vaši situaci okolí jako situaci, za kterou si můžete sám? Odsuzují Vás, dělají, že nic nevidí, přehlíží Vás?

Doporučujeme řešit situaci co nejdříve!!!

Zaevidujte se na úřadu práce .....

Přijměte co nejdříve zaměstnání ......

Neizolujte se od ostatních ......

Nestyďte se požádat o pomoc.

Případně, víte-li o někom, kdo by rád svůj způsob života změnil a hledá nový začátek, jak na to..... určitě jej odkažte na sociální pracovnice městského úřadu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, případně jej můžete doprovodit na první setkání s pracovníkem.

Dalšími kompetentními osobami jsou pracovníci nestátních neziskových organizací jako je Člověk v tísni, Oblastní charita, pracovníci poboček úřadu práce.

Kontakty pro osoby bez domova

MěÚ Domažlice, pracoviště U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- sociální pracovnice:

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel. č. 379 719 283,

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Jitka Gruberová, DiS., tel. č. 379 719 289,

e-mail:jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

Marie Freiová, tel. č. 379 719 285,

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.cz

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)