Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vystavení parkovacího průkazu osobě zdravotně tělesně postižené

3. Základní informace:

 Vystavení průkazu osobě zdravotně tělesně postižené

Životní situace:

Potřebuji parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou pro své lepší dopravování s ohledem na zdravotní handicap ...

 • Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (07) vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P.
  Označení "O 2" vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

 • Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, popř. zákonný zástupce nebo opatrovník

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit?

MěÚ Domažlice, pracoviště U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- sociální pracovnice:

Marie Freiová, tel. č. 379 719 285,

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.cz

případně zajišťuje zástup:

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel. č. 379 719 283,

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Jitka Gruberová, DiS., tel. č. 379 719 289,

e-mail:jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

 • - platný občanský průkaz
 • - průkaz mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P),
 • - předávací protokol ÚP o převzetí průkazu osoby se zdravotním postižením
 • - fotografii o velikosti 35 mm x45 mm odpovídající současné podobě
 • - původní označení vozidla (parkovací průkaz – pokud již byl v minulosti vydán)
 • - rozhodnutí o omezení svéprávnosti a listinu opatrovníka
 • - u dětí rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce

Parkovací průkaz se vyhotovuje na počkání a neplatí se žádný poplatek

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
 • Fyzická osoba, která užije toto označení na pozemních komunikacích a není držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením II. a III. stupně (průkaz ZTP nebo ZTP/P), se dopouští přestupku.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)