Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.1 ÚP Zahořany

Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 24. února 2021 usnesením č. 325 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Zahořany.

Změna č.1 ÚP Zahořany nabyla účinnosti dne 17.03. 2021.

VÝROK:

ODŮVODNĚNÍ: