Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.3 ÚP Domažlice

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMAŽLICE pro veřejné projednání je projednáván dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

TERMÍN KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  06.09. 2023 od  15.00 hodin v zasedací mísnosti Městského úřadu V Domažlicích, náměstí Míru 1, Domažlice (radnice, IV. patro, č. dveří 406). 

Textová část

Výroková část (1.64 MB)

Odůvodnění změny č.3 (1.55 MB)

Příloha č.1 - Text s vyznačením změn (1.58 MB)

 

Grafická část

Výroková část

1. Výkres základního členění (2.68 MB)

2. Hlavní výkres (4.82 MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření (2.17 MB)

 

Odůvodnění

4. Koordinační výkres (12.42 MB)

5. Výkres širších vztahů (1.99 MB)

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF (4.86 MB)

7. SCHÉMA č.1 - Věcné změny (3.41 MB)

 

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Domažlice za období 2016 - 2021 a zadání změny č.3 územního plánu Domažlice

Zpráva se zadáním změny č.3 ÚP Domažlice byla schválena usnesením Zastupitelstva města Domažlice č. 1127 ze dne 26.01.2023  

Zpráva o uplatňování územního plánu Domažlice ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 3 ÚP Domažlice.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)