Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna č.3 ÚP Domažlice

Návrh změny č.3 územního plánu Domažlice pro veřejné projednání návrhu je projednávaný dle §55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

TERMÍN KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU:  .................... 2023 od ............. hodin v zasedací mísnosti Městského úřadu V Domažlicích, náměstí Míru 1, Domažlice (radnice, IV. patro, č. dveří 406). 

Výroková část, odůvodnění a text ÚP s vyznačením změn:

-

-

-

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Domažlice za období 2016 - 2021 a zadání změny č.3 územního plánu Domažlice

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Domažlice ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zpráva obsahuje návrh zadání změny č. 3 ÚP Domažlice.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)