Menu
Město Domažlice
Domažlice

Volba druhého jména

3. Základní informace:

Volbu druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze ji vzít zpět.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, které se volba druhého jména týká.
U nezletilých dětí žádají zákonní zástupci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Dostavíte se na kteroukoli matriku. Není vázáno na trvalý pobyt nebo na místo narození.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného prohlášení o volbě druhého jména na kterékoli matrice. Nejlépe osobně, jinak musí být podpis na prohlášení ověřen úředně nebo notářsky.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

na kterékoli matrice

Kontakt na náš úřad:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- písemné prohlášení o volbě druhého jména (formulář je na matrikách k dispozici)
- rodný list
- občanský průkaz

U nezletilých dětí je třeba souhlasu obou rodičů.
Pokud jsou děti starší 15ti let, musí s volbou písemně souhlasit.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Prohlášení o volbě druhého jména je k dispozici na každé matrice.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud žádáte u matriky, kde není zapsáno Vaše narození, postupuje matrika Vaše prohlášení do 3 pracovních dnů příslušné matrice podle místa Vašeho narození.

Pokud žádáte přímo u matriky, kde je zapsáno Vaše narození, vyhovíme Vám zpravidla do 1 týdne (jinak zákonná lhůta do 30ti dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Občan je povinen užívat jména v takovém pořadí, jak jsou uvedena na rodném listu, jinak se vystavuje postihu podle zákona o přestupcích.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)