Menu
Město Domažlice
Domažlice

Centrální registrační místa (CRM)

3. Základní informace:

Vláda České republiky na základě programového prohlášení schválila svým usnesením č. 1006 ze dne 20.října 2004 projekt „Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP)“ s předpokladem vzniku tzv. Centrálních registračních míst pro podnikatele (CRM), kterými se stanou prvoinstanční živnostenské úřady na území České republiky.
Z postavení CRM vyplývá, že obecní živnostenské úřady budou v rámci tohoto vládního projektu plnit úlohu kontaktních a informačních míst pro všechny právnické a fyzické osoby podnikající v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Dnem 1.8. 2006 se na obecních živnostenských úřadech zřizují tzv. "Centrální registrační místa" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům — finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení,zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Novela živnostenského zákona (zákon č. 214/2006 Sb.) zavádí pro výše uvedená oznámení jednotný formulář,který je k dispozici na CRM.

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) byl vypracován tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany pracovníků CRM. JRF nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

Ohlášení živnosti

Žádost o koncesi

Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o přerušení provozování živnosti

Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování živnosti přerušeno

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

* přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
* přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
* přihláška k dani z nemovitosti
* přihláška k dani silniční
* přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
* přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
* přihláška k dani z příjmů jako plátci:

— daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

— daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

— zajišťující daň

Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

* přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
* přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
* přihláška k dani z nemovitosti
* přihláška k dani silniční
* přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
* přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
* přihláška k dani z příjmů jako plátci:

— daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

— daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně

— zajišťující daň

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4. Ve vztahu k úřadu práce:

Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)