Menu
Město Domažlice
Domažlice

Podání žádosti o zřízení datové schránky a následné zaslání přihlašovacích údajů k datové schránce

3. Základní informace:

Zažádat o zřízení datové schránky mohou: fyzické osoby,občané, podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci ( ty mohou zažádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace ).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Podání žádosti o zřízení datové schránky se provádí v budově Městského úřadu, Nám. Míru 1, Domažlice, odbor kancelář starosty 1. patro - č. dveří 106 (podatelna,pokladna) - každý pracovní den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti žadatele

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Podání žádosti o zřízení datové schránky je prováděno zdarma.

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce - správní poplatek: 200,-- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)