Menu
Město Domažlice
Domažlice

Historie

Historie odboru klubu českých turistů v Domažlicích

Před rokem 1890 nepoutala ryze česká pomezní krajina v okolí Domažlic pozornost širší veřejnosti ani cizinců. Přesto si v zapadlé dřevařské vesničce České Kubici hledali letní byty lidé z Plzně a Prahy.Místní lidé začali pro letní hosty v okolí označovat lesní cesty prkénky a vápnem. První, jenž si povšiml tohoto značení, byl officiál c.k.místodržitelství p.Jaroslav Prokop při své návštěvě Domažlicka. Byl členem ústředního výboru Klubu českých turistů v Praze a již dříve měl úmysl založit odbor KČT v Domažlicích. Jeho první snaha nebyla úspěšná, ale přece nalezl kroužek přátel zaujatých pro turistiku.

Prvním příznivcem klubu KČT byl p.Miroslav Sekera, tajemník hejtmanství.Na vyzvání klubu přistoupili za členy pánové Petr Hana - starosta Domažlic, Dr.Augustin Regal - městský lékař, Max Duffek - soukromník a Městská Beseda. Pan Max Duffek byl jmenován Ústředním výborem KČT v Praze důvěrníkem pro krajinu domažlickou, a tím bylo zahájeno ustavení odboru v Domažlicích.

20.května 1893 obětaví pracovníci  české turistiky pánové Vratislav Pasovský -stavební rada, PhDr. Vilém Kurz - profesor a pořadatel výletu Jaroslav Prokop – účet.rada, doprovázeni společností z Prahy v počtu 53 osob, podnikli klubový svatodušní výlet do Domažlic a chodského Pošumaví s cílem založit v Domažlicích odbor. Zdařila se důležitá a prospěšná věc. Akce byla zahájena v  hostinci „U Černého koně“ na domažlickém náměstí. Přátelská,vlastenectvím procítěná slova starosty ústředního výboru V.Pasovského,na to poutavá přednáška vlastence a turisty Dr.V.Kurze zahájily cestu mladému odboru, který začínal s  11 členy. Byli to : Petr Hana, Miroslav Sekera,Ferdinand Samohrd,Dr.Augustin Regal,Dr. F. Wellner, V. Kebrle, K.Procházka, Eman a Karel Prunarovi, Max a Josef Duffkovi .Do konce prvního správního roku měl již odbor 44 členů,mezi nimi i hraběte Bedřicha Stadiona.

První činností odboru bylo značení lesních cest.Při domažlické výstavě, která se konala v roce 1893, dostal za označovací činnost odbor KČT Domažlice Diplom Národní Jednoty Pošumavské.Již v prvním roce se odbor v době prázdnin postaral o bezplatné ubytování 39 studentů v Měšťanské Besedě.Bylo zažádáno o zavedení zábavních vlaků mezi Plzní a Furth im Waldem (Brod nad Lesy).

Odbor KČT Domažlice působil dále na zřízení poštovny a nádraží v České Kubici a na zavedení vhodného spojení drahou.Vydal vyhlášky k zařizování a přihlašování letních bytů.Dbal,aby v okolí byly vysazovány stromy a silnice řádně značeny „cestníky“.

Idea přispět této krajině se nesla dál.Jednalo se o zřízení vhodného penzionátu na České Kubici pro pobyt letních hostů.Tohoto úkolu se ujal plzeňský soukromník p.Vuršer a na pěkném místě postavil penzion "Krásnohorská" (dnes využívaný jako kasino).
Od roku 1894 byla postupně zahajována výstavba věží a stavebních objektů (viz dále).
V  r.1895 se odbor zúčastnil budování pomníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku. Tato důležitá akce k uctění památky zastánce práv chodského lidu přispěla nejen ke vzpružení vlasteneckého citu, ale i k  získání cenné turistické atrakce.

Za podpory starosty KČT V.Pasovského byla roku 1896 zahájena dobročinná vánoční akce pro chudé děti v zastrčených chodských osadách -- vystrojení vánočních stromků a obdarování věcnými dary a ošacením,která se stala později tradicí.

V roce 1897 hostily Domažlice sjezd KČT, který se konal 14.-16.srpna pod záštitou města.Odbor vydal 2000 exemplářů Průvodce po Domažlicích a okolí. Roku 1898 byla provedena stavba pohodlné Plzeňské cesty na vrchol Čerchova, kterou dotoval plzeňský odbor 1000 zlatými.Odbor se stal členem slovinského sdružení alpského planinského družstva a v r.1899 se několik členů zúčastnilo reprezentačního výletu KČT na slovanský jih. V roce 1901 byla provedena stavba romantické cesty po hřebenu Čerchova od České studánky na vrchol, na niž výrazně přispěl domažlický předseda KČT a byla tedy nazvána „Cestou Hanovou“.Bylo vydáno 3000 ks tříbarevné mapy í domažlického okolí jako příloha k druhému vydání Průvodce,23 druhů pohlednic. Z výtěžku prodeje byla zakoupena na Peci p.Č. louka,která byla směněna s  hrabětem B.Stadionem za pozemek na vrcholu Čerchova.Pro Čerchov byla získána poštovna. Dopis vhozený v Plzni do 8 hod. byl na Čerchově týž den ve 12 hod. Pro hospodáře na Čerchově byl koupen oslík Soňa,který do roku 1922 zajišťoval dovoz zboží z Domažlic a vody z Emerichovy studánky vzdálené 400 m od vrcholu Čerchova. V r.1903 byla slavnostně otevřena promenádní cesta od penzionu Krásnohorská k Folmavě nazvaná po poslanci Janu Kaftanovi,který ji vytýčil a napomáhal zbudování - Kaftanova stezka. Odbor se průběžně věnoval propagaci, byla vydána brožura Chodsko a nový Průvodce po Domažlicích a okolí.

V Domažlicích zavedl odbor biograf a 10.září 1910 se začalo promítat. Město Domažlice zřídilo další vycházkovou trasu z Havlovic do Čes.Kubice podle jména i skutečně „půvabnou cestu“a zajišťovalo značení cest v městských lesích.
l.světová válka přerušila všechnu činnost. Až za l.republiky byla činnost obnovena a na Čerchově se uskutečnila stavba druhé budovy a byla plánována výstavba dalších chat.Všechny aktivity až do roku 1920 řídil jednatel Max Duffek ,od roku 1925 p.Václav Rybařík.

Rok 1938 hluboce zasáhl do života v pohraničí. Boj o posunutí demarkační čáry za Kozinův pomník byl jen začátkem bojů celého národa za 2.světové války .Díky statečnosti starosty OKČT Domažlice JUDr.S.Čecha nebyl za Protektorátu Čerchov prodán Němcům. Po osvobození Chodska americkou armádou v květnu 1945 domažličtí turisté s velkou obětavostí a značnými finančními náklady prováděli obnovu chat na Čerchově, které byly Němci vyrabovány a zdemolovány, věž byla poškozena dělovým granátem.Obnovovací práce byly prováděny pod dozorem místopředsedy MUDr Rudolfa Němce, primáře domažlické nemocnice. V roce 1949 již jako předseda nuceně předal vedení KČT sjednocené tělovýchově. Správce chat Volfík v r.1949 musel Čerchov opustit. V r.1949 se turistika musela spojit se Sokolem a později se stala součástí sjednocené tělovýchovy nového Československa. Zástupci turistického odboru od roku 1950 byli Antonín Kritzner, Karel Holub, J.Kapic, Stanislav Medek, Jaroslav Lukášek .Pro turistiku odvedli mnoho práce Pavel Jelínek - předseda výboru svazu turistiky okresu Domažlice a RNDr Ladislav Kresl. Milovníci putování po vlasti organizovali nové akce.Ale výstup na Čerchov k nim nepatřil. Tam od 1.4.1950 sídlil v nuceném nájmu útvar Sboru národní bezpečnosti-vojáci. Domažlický odbor KČT mohl uspořádat výlet na Čerchov až 7.června 1998, a to ještě s povolením ministerstva obrany. Rozhlednu tehdy navštívilo 700 turistů.

Pro turisty

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)