Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Pleš

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad, jak mu bylo uloženo vydaným územním plánem Bělá nad Radbuzou.

Možnost využití územní studie od: 31.10. 2023 

Textová část: 

ÚS Pleš - výrok (319.71 kB)

ÚS Pleš - odůvodnění (790.42 kB)

Výkresová část:

ÚS Pleš - výkresy (6.85 MB)

(Schéma vymezení území, Výkres širších vztahů, Urbanistická koncepce a kompozice, Výkres koordinační, Dopravní a technická infrastruktura)