Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Babylon

Územní plán Babylon - úplné znění po změně č.3

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 11.11. 2021 schválilo a vydalo změnu č.3 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 01.12. 2021.

Textová část 

Grafická část - výrok:

Grafická část - odůvodnění:

Územní plán Babylon - úplné znění po změně č.2

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 5.6. 2020 schválilo a vydalo změnu č.2 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2020.

Textová část

Grafická část - výrok:

Grafická část - odůvodnění:

Územní plán Babylon - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Babylon na svém zasedání dne 6.3. 2017 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Babylon, která nabyla účinnosti dne 27. 3. 2017.

Textová část

Grafická část

Územní plán Babylon

Územní plán (ÚP) BABYLON
Nabytí účinnosti:  7.11. 2013
A. Územní plán Babylon