Menu
Město Domažlice
Domažlice

Kanice

Zastavěné území obce Kanice

Obec Kanice požádala o vymezení zastavěného území samostatným postupem ve smyslu          § 58 a 59 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona.

Textová část

Grafická